You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

واحد کنترل کیفیت

این واحد به عنوان اجراکننده دستورالعمل ها و فرایندهای طراحی شده در واحد تضمین کیفیت، کلیه محصولات تولیدی شرکت را تحت نظر دارد و براساس چک لیستهای طراحی شده قطعات تولیدی تمام شده و یا در حین تولید و مونتاژ نهایی از خط تولید را مورد بازرسی قرار می دهند.لازم به ذکر است در برخی از قطعات تولیدی ایمنی و حساس فرآیند کنترل بطور 100% بوده و قطعات بطور کامل تست می شوند. این واحد مجهز به دستگاه اندازه گیری سه بعدی CMM دستگاه ترک یاب غیرمخرب NDT، تجهیزات تست نشتی، دستگاه تست استحکام دینامیکی، دستگاه تست عملکرد و تست عمر و غیره میباشد.