You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

واحد طراحی و مهندسی

این دپارتمان یکی ار کلیدی ترین واحدهای شرکت بوده و با تکیه بر دانش و تجربه بیش از 30 نفر کارشناس و متخصص خدماتی از قبیل طراحی و تحلیل توسط نرم افزارهای روز دنیا جهت طراحی خطوط تولید، قالب پرس، فیکسچرهای کنترلی و سایر قطعات تولیدی شرکت را ارائه می دهد. این واحد و سایر دپارتمانها منجمله تضمین کیفیت و تحقیق و توسعه همکاری بسیار نزدیکی باهم داشته و همین امر موجب تسریع چابکی در فرآیند تولید شده است.