Awesome Image

یک تولید روز یک دنیا تکنولوژی

فروردین 31, 1400 0 کامنت بیزینس , تکنولوژی

شرکت آذر اتصال ضمن شرکت در رویداد سه روزه MOBILITY DAYS که با مساعدت اتاق بازرگانی اتریش فراهم شده بود، فرصتی یافت تا به طیف وسیعی از شرکت کنندگان از 65 کشور دسترسی پیدا کند. نمایندگان شرکت آذر اتصال، با اهدافی که از پیش برایشان تعریف شده بود، با تعدادی از شرکت های پیشرو در عرصه های حمل و نقل مرتبط با اهداف جاری و آتی شرکت آذراتصال ارتباط برقرار کرده و درباره شروع همکاری با شرکت های فوق مذاکره نماید.

نظرات برایپست

درتماسباشید

خواهید دید که در یک مشارکت واقعی کار می کنید و نتیجه آن باورنکردنی است تجربه ، و یک محصول نهایی که بهترین است.

با ما تماس بگیرید

041-36309000-4

فکس

041-36309299

برای ما ایمیل بزنید

info@azet.ir