منابع انسانی

بی شک امروزه منابع انسانی جزوی از سرمایه های اصلی یک واحد کسب و کار به شمار می روند . شرکت آذر اتصال همواره بر این موضوع تاکید داشته و در سال های خود همزمان با توسعه شرکت ، مجموعه نیروی انسانی خود را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و در جهت رشد و بالندگی آنان سرمایه گذاری نموده است . فرآیند جذب ، آموزش و مسیر شغلی پرسنل انجام دوره ای تست های سلامت جسمی و روانی ، برگزاری کلاس های تخصصی ، ارزیابی بهره وری و همچنین فعالیت های فرهنگی و تفریحی برای حفظ روحیه وانگیزه کارکنان از امور اصلی این واحد محسوب می شود .