واحد طراحی و مهندسی

این دپارتمان یکی از کلیدی ترین واحد های شرکت بوده و با تکیه بر دانش و تجربه بیش از 30 نفر کارشناس و متخصص خدماتی از قبیل طراحی و تحلیل توسعه نرم افزارهای روز دنیا جهت طراحی خطوط تولید ، قالب پرس ، فیکسچرها کنترلی و سایر قطعات تولیدی شرکت را ارائه می دهد . این واحد و سایر دپارتمان ها منجمله تضمین کیفیت و تحقیق و توسعه همکاری بسیار نزدیکی با هم داشته و همین موجب تسریع و چابکی در فرآیند تولید شده است .