AZARETTESAL

Auto parts manufacturer

Change Language

آذر اتصال با تکیه بر دانش بومی قادر خواهد بود محصولاتی با کیفیت، قابلیت تنوع بالا طیف وسیعی از نیاز های قطعات محوری خودرو برای مشتریان داخلی و خارجی را تامین نموده و سهم عمده این بخش از بازار را به خود اختصاص دهد​​​​​​​